Listado de cineastas, directoras e directores galegos

 
A
   
Abelardo Rendo
Ale Dias
Alba Prol
Anxos Fazáns
Alejandro Marzoa
Alex Rial
Álex Sampayo
Alfonso Castaño
Alfonso Zarauza
Alfredo García Pinal
Alfredo Pardo 
Andrés Goteira
Andrés Mahía
Antonio Román
Andrés Carrasco
Alber Ponte
Ángel de la Cruz
Ángel Fdez. La Parra
Ángel Peláez
Antón Dobao
Antón Reixa
Antonio Simón
Arturo Gulín
Adriana Páramo
Adrián González
Ángel Santos
Alberte Pagán
Álvaro Gago
Andrés Victorero
Alberto Gracia
Antonio de Castro
Alfonso Camarero
Adrián Canoura
Alicia Conchas
Antonio Caeiro
Alberto Estévez Piña
Ángeles Huerta
Antón Varela
Andrea Maseda
Alberto Vázquez
Andrés Castro
Ana Lois
 
B
   
Biby Jacob
Bruno Nieto
Breogán Riveiro
Belén Bouzas
Belén Montero
Borja Mucientes
Bibiana Juanes
Breixo Llano
Benxamín Rey
Beatriz del Monte
 
C
   
Carlos Velo
Carlos A. Quirós
Chus Domínguez
Carlos Ares
Carlos Alberto Alonso
Carlos Amil
Carlos Davila
Carlos Piñeiro
Carlos Sedes
Carlos Seijo
Chano Piñeiro
Chema Gagino
Chema Montero
Chiqui Pereira
Clara Figueroa
Cora Peña
Comba Campoy
Cibrán Tenreiro
Carlos Alvarez-Ossorio
Carlos Sante
Cecilia Perolio
Cristina Rodríguez
Carlos Prado Pampín
Carlos FerFer
César Souto
   
 
D
 
 
Dani de la Torre
David Gen
Daniel Vilaverde
Darío Autrán
David Pérez
David Rubin
David Vázquez
Denis Mutante
Daniel González Alén
Diego Pazó
David Pardo
Daniel García
Diego Valiño
Diana Toucedo
David González
Daniel López Montero
Diego Méndez
   
 
E
   
Eloy Enciso
Emilio Fernández
Emilio Mc Gregor
Enrique Otero
Eva Quintas
Edu Lavandeira
Eugenio Granell
Estela Pan
Enrique Baixeras
Eloy Lozano
Ernesto Chao
   
 
F
   
Felipe Neira
Fernando Cortizo
Fran Pedreira
Francisco Calvelo
Fátima Peón
Felipe Rodríguez
Fer Campos
Fran Velo
Fran Estevez
Francisco Brives
Fon Cortizo
Fran Piñeiro
 
G
   
Gutier Rolán
Ghaleb Jaber
Germán Pérez
Gustavo Balza
Gonzalo Cotelo
Germán Tejada
Guillermo Maceiras
Gael Carballo
Gonzalo G. Palmeiro
   
 
H
   
Hector Carré
Henrique Lage
 
I
   
Ignacio de la Cierva
Ignacio Vilar
Irene Formoso
Íria López
Iván Seoane
Iago Manoel Souto
Irene Pin
Iria Silvosa
Isaac Pazos
Iago González
Ignacio Benedeti 
   
 
J
 
 
José Gil
Jacobo Paz
Jose M. Sagüillo
Jairo Iglesias
Javi Camino
Jorge Algora
Jorge Boquete
Jorge Saavedra
Jorge Coira
Jorge Fernández
Jorge Morais
José Luis González
José Luis Quintana
José M. Domato
J.S.Raimundi
Juan Carlos Pena
Juan Galiñanes
Juan Lesta
Juan Pablo Etcheverry
Juan Pinzás
Juan Enrique Barreiro
Jorge Cassinello
Jesús Ferrer
José Araújo
José Antonio Jiménez
J. A. Blanco
José Díaz
Juan de Oliveira
Juan Carlos Abraldes
Javi Sega
José Ballesta
José Suárez
Javier González
Juan Beiro
Jorge Valcárcel
José Sellier
 
L
   
Lois Pérez Leira
Lois Patiño
Loli Iglesias
Luís Taboada
Luis Avilés
Luis Montenegro
Lucas Ricoy Castro
Luis Noriega
Laura Ferreiro
Luis Solarat
Luis Taboada (II)
Leandro Escudero
Lhosca Arias
Luís E. Froitz
 
M
   
Manolo Gómez
Mariana Carballal
Manuel Abad
Miriam do Roxo
Manuel Iglesias Nanín
Manuel Pena
Marcos Nine
Margarita Ledo
Marcos Paino
Manuel Gago
Mariano Casas
Manuel Gago (2)
Manuel Espiñeira
Marta Piñeiro
Mario Iglesias
Miguel Conde
Marisa Otero
Martín Fiallega
Manuel Macou
Mighele de Currás
Miguel Castelo
Miguel Corujo
Miguelanxo Prado
Milagros Bará
María Yáñez
Mónica Ares
Miguel Álvarez Fandiño
Miguel Gómez Abad
Marinha de Toro
Margherita Morello
Manel Vázquez
Manu Mayo
Martín Rodríguez
María Ruído
Martiño Vázquez
Miguel Grandio
Marcos Gallego
Manane Rodríguez
Miguel Gato
Mario Roldán
Miguel Mariño
Manu Viqueira
Manuel Fernández-Valdés
Manuel Arís
Manuel Valcárcel
Martina Pérez
MJ Pérez
Manxo Fernández
Marcos Eimil
   
 
N
   
Nani Matos
Nano Besada
Nacho Abia
Nuria García Montiel
Nerea Fiuza
Nuria Castro
Resultado de imaxes para nely reguera,.
Nely Reguera
   
 
O
   
Omar Rabuñal
Ozo
Olaia Sendón
Oliver Laxe
Olga Osorio
Óscar Doviso
Oscar Pedraza
   
 
P
   
Pachi Baranda
Paco Rañal
Paco Carballés
Pablo Cacheda
Pablo Iglesias
Pablo Martínez
Pancho Lapeña
Patricia Ferreira
Paulo Fernández
Pedro Díaz
Pedro Corredoira
Peque Varela
Pablo Cayuela
Pedro Pérez
Pablo Sánchez
Pablo Millán
Patricia Coucheiro
Pérez Lugín
Pablo Ces
Paula Cons
 
R
   
Ramón Costafreda
Raúl García
Raúl Veiga
Ramiro Ledo
Ricardo Llovo
Rodrigo Cortés
Roberto Conde
Raquel Rei
Román Gutierrez
Rubén Pardiñas
Roque Cameselle
Rubén Lino
Rafael Calvo
Roberto Lolo
Roi Carballido
Roi Alonso
Roi Fernández
Rubén Coca
Rogelio Amigo
Rubén Lázaro
Rubén Domínguez
   
 
S
   
Sandra García Rey
Sara C. Lorenzo
Sara Casal
Sandra Sánchez
Sonia Barros
Sergio Pena
Simón Casal
Seném Outeiro
Susana Rei
Senin Porto
Saúl Rivas
Senén Murias
Sabela Iglesias
Samuel Lema
Suso Iglesias
Simone Saibone
Susana Sotelo
Sabela Pernas
Senén Bernárdez
   
 
T
   
Tomás Conde
Toño Chouza
Toño López
Toni Veiga
Tone Martínez
   
 
U
   
Uqui Permui
   
 
V
   
Vicente Pedreira
Victor Coyote
Virginia Curiá
Victor Hugo Seoane
Valentín Carrera
Victor Fuggetto
Valentín Barreiros
   
 
X
   
Xabier Jácome
Xabier Marqués
Xavier Bermúdez
Xavier Villaverde
Xosé Zapata
Xesús Ron
Xosé Castro
Xosé Cermeño
Xosé Abad
Xabier Macías
Xosé Manuel Vega
Xan Leira
Xosé Bocixa
Xudit Casas
Xosé M. Bazarra "Sepi"
Xabier Dios
Xácome Alcántara
Xoan Sampaiño
Xaime Fandiño
Xosé Antón Moure
Xosé González Varela
X.H.Rivadulla " Corcón"
Xosé de Cora
Xurxo Chirro
Xacio Baño
Xabier Piñeiro
Xurxo Ponce
Xoán Anleo
Ximena Losada
   
 
Z
   
Zaza Ceballos